رهروان نهضت سوادآموزی حضرت ابوالفضل (ع)

مسائل آموزشی فرهنگی و تربیتی موجود در اجتماع

نقش سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقدمه:

باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ی درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد، مشخص می‌شوند.با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و ... را تسهیل نموده است. تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند.بی سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تأسف است، بلکه علامتی است در کنار علائم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی می‌باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است.

سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.

بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد،  موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و  عواملی چون فقر، بی کاری، تعداد فرزندان، اعتیاد، طلاق و ... که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معمولاً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی می کنند، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در این خانواده ها به شدت اُفت پیدا می کند.

در حقیقت در برخی از این خانواده ها، سواد مقوله ی بیگانه ای است.

تأثیر عمیقی که این موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پایین، بر روی افراد خانواده و جامعه برجا می گذارد، موجب بی نظمی و آشفتگی روانی می گردد، البته این آشفتگی روانی را در طبقات مختلف جامعه می توان دید.

شیوه های انحرافی ـ ایجاد علایم روانی بیماری ـ اقدام به خودکشی ـ بستری شدن ـ قطع ارتباط با واقعیت، در طبقات پایین اجتماع، بیشتر دیده می شود.

مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به عنوان پیش فرض این مشکل مطرح است و در واقع هدف بررسی اثرات اقتصادی ـ اجتماعی این مسئله به عنوان یک متغیر مهم بر وضعیت روانی است. در این جا سواد و تحصیلات را به عنوان یک متغیر ملاک، لحاظ نموده که قابل سنجش بیشتری است.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 20:0  توسط بتول محققی   | 

نقش تحصیلات خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقدمه:

باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ي درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد، مشخص می‌شوند.با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و ... را تسهیل نموده است. تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند.بی سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تأسف است، بلکه علامتی است در کنار علائم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی مي‌باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسايل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است.

سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.

بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد،  موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و  عواملی چون فقر، بی کاری، تعداد فرزندان، اعتیاد، طلاق و ... که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معمولاً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی می کنند، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در این خانواده ها به شدت اُفت پیدا می کند.

در حقیقت در برخي از این خانواده ها، سواد مقوله ی بیگانه ای است.

تأثیر عمیقی که این موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پایین، بر روی افراد خانواده و جامعه برجا می گذارد، موجب بی نظمی و آشفتگی روانی می گردد، البته این آشفتگی روانی را در طبقات مختلف جامعه می توان دید.

شیوه های انحرافی ـ ایجاد علایم روانی بیماری ـ اقدام به خودکشی ـ بستری شدن ـ قطع ارتباط با واقعیت، در طبقات پایین اجتماع، بیشتر دیده می شود.

مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به عنوان پیش فرض این مشکل مطرح است و در واقع هدف بررسی اثرات اقتصادی ـ اجتماعی این مسئله به عنوان یک متغیر مهم بر وضعیت روانی است. در این جا سواد و تحصیلات را به عنوان یک متغیر ملاک، لحاظ نموده که قابل سنجش بیشتری است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 19:56  توسط بتول محققی   | 

بررسي تاثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

چكيده:

تحقيق انجام شده پيرامون ميزان تاثير سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را نشان مي دهد كه سطح سواد پدر با موفقيت و عدم موفقيت دانش آموزان اثر قطع دارد و سطح سواد مادر نيز در انجام موفقيت يا شكست بي تاثير نيست.

ميزان سطح سواد والدين بر موفقيت دانش آموزان تاثير چشمگيري دارد و همچنين در اين تحقيق اثر قطعي تاثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي، مشكلات رفتاري و مشكلات تحصيلي دانش آموزان مسجل است و ميزان سطح سواد والدين با پيشرفت تحصيل دانش آموزان ارتباط مستقيم و مثبت دارد.

جامعه ي آماري من در اين پژوهش شامل مدارس ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان الموت شرقي كه در سال تحصيلي 91-90 مشغول به تحصيل بوده و تعداد آنها 2000 نفر مي باشد و نمونه ي آماري باتوجه به جدول مررگان كه تعداد 322 نفر از دانش آموزان كه از جامعه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند.

و ابزار تحقيق شامل پرسشنامه اي براي دانش آموزان است استفاده كرده ام.

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 19:54  توسط بتول محققی   | 

عوامل تاثير گذار در افت تحصيلي

بررسی ارتقای کیفیت آموزشی و جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان سواد والدین

 همان طور که گفتیم یکی از عوامل مهم در پیشرفت یا ترک تحصیل دانش آموزان سواد والدین محسوب می شود. اگر بچه ها در محیط خانواده احساس پشت گرمی نمایند و هر گاه از نظر درسی مشکلی برایشان پیش آمد مطمئن باشند که اولیای آنها کمک می کنند در این صورت با دلگرمی بیشتری درس می خوانند و دچار عقب ماندگی تحصیلی نخواهند شد. چون تحصیلات والدین تاثیر بسزایی در موفقیت تحصیلی فرزندان دارد. تحقیقات متعددی نشان می دهد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آنها افرادی آگاه و با سواد بوده اند موفقیت تحصیلی آنان بیشتر بوده است. محیط خانواده در پیشرفت تحصیلی نقش مهمی دارد. دانش آموزی که والدین خود را مشغول مطالعه می بیند خودش نیز تشویق به درس خواندن می شود و آنها را به عنوان بهترین الگوی همانند سازی تحصیلی انتخاب می کند. بنابراین کمک و راهنمایی فرزندان توسط والدین امری است ضروری و نمی توان کار آموزش را تنها به مدرسه محول ساخت و از نقش خانواده در این زمینه غافل شد. دانش آموزان اوقات زیادی را در منزل می گذرانند و تحت تاثیر اعمال و رفتار والدین هستند و از آنها انتظار کمک و راهنمایی در زمینه درس را دارند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 19:52  توسط بتول محققی   | 

نقش سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان

فهرست مطالب

عنوان ...........................................................................................................صفحه

فصل اول

مقدمه.................................................................................................................1

بیان مسئله..........................................................................................................2

اهمیت موضوع.....................................................................................................4

اهداف تحقیق.......................................................................................................5

پیشینه تحقیق.................................................................................................... ....5

فصل دوم

نقش والدین درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان.......................................................9

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی فرزند................................................................11

عوامل موثر در ترک تحصیل دانش اموزان...........................................................12

عوامل تاثیر گزار در افت تحصیلی دانش آموز...............................................................17

راه های جلوگیری از افت تحصیلی......................................................................18

فصل سوم

یافته های عمده تحقیق......................................................................................20

بحث و نتیجه گیری ............................................................................................21

منابع..................................................................................................................23

 

 

 

فصل اول

 

 

 

مقدمه:

باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ي درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد، مشخص می‌شوند.با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و ... را تسهیل نموده است. تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند.بی سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تأسف است، بلکه علامتی است در کنار علائم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی مي‌باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسايل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است.

سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.

بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد،  موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و  عواملی چون فقر، بی کاری، تعداد فرزندان، اعتیاد، طلاق و ... که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معمولاً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی می کنند، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در این خانواده ها به شدت اُفت پیدا می کند.

در حقیقت در برخي از این خانواده ها، سواد مقوله ی بیگانه ای است.

تأثیر عمیقی که این موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پایین، بر روی افراد خانواده و جامعه برجا می گذارد، موجب بی نظمی و آشفتگی روانی می گردد، البته این آشفتگی روانی را در طبقات مختلف جامعه می توان دید.

شیوه های انحرافی ـ ایجاد علایم روانی بیماری ـ اقدام به خودکشی ـ بستری شدن ـ قطع ارتباط با واقعیت، در طبقات پایین اجتماع، بیشتر دیده می شود.

مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به عنوان پیش فرض این مشکل مطرح است و در واقع هدف بررسی اثرات اقتصادی ـ اجتماعی این مسئله به عنوان یک متغیر مهم بر وضعیت روانی است. در این جا سواد و تحصیلات را به عنوان یک متغیر ملاک، لحاظ نموده که قابل سنجش بیشتری است.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 19:51  توسط بتول محققی   | 

تاثیر سواد اولیاء در تربیت فرزندان

یکی از مشکلات اساسی کشور های در حال توسعه مسئله بی سوادی و کم سوادی است. درصدی از این کشور ها به دلیل مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، جغرافیایی و غیره از نعمت سواد محروم شده اند. این محرومیت به طور طبیعی و منطقی در زندگی فردی ، اجتماعی تاثیرگذار است و آنان به دلیل بی سوادی و کم سوادی نمی توانند در دنیایی که دنیای تبادل اطلاعات و تجربیات و غلوم و فنون است از همه نعمت ها بهره مند شوند و به نوعی ، خود ، خانواده و جامعه را دچار آسیب می کنند. سواد به عنوان یکی از مهمترین پیش نیاز های گام نهادن به عرصه توانمندی و مهارت ها باید مورد توجه قرار گیرد و افراد بی سواد و کم سواد هم باور داشته باشند برای اینکه بتوانند بهتر زندگی کنند…

تحصیلات والدین، سرآغاز و زیربنای پیشرفت جریان زندگی خانواده و جامعه است. اهمیت تحصیلات، صاحب نظران تعلیم و تربیت را به تلاش برای کشف مهم ترین عوامل مؤثر در پیشرفت و یا اُفت  وضعیت رفتاری و درسی، وادار نموده است. با توجه به نتایج حاصله از پژوهش حاضر و پاسخ های دانش آموزان می توان گفت: تحصیلات والدین در برقراری عدالت و دوری از تبعیض و اختلاف ناعادلانه و ناروا بین کودکان و ایجاد نزدیکی و صمیمیت واقعی و تعامل و گرمی روابط بین اعضا خانواده، بسیار مؤثر و سازنده و سرنوشت ساز است…

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 19:49  توسط بتول محققی   | 

نقش والدین در تربیت فرزندان‌

والدین در تربیت فرزندان خود نقش مهم و سرنوشت‌سازی دارند. آنان باید برای فرزندان خود دوست و محرم باشند. دوستی پدر و مادر با فرزندان سبب می‌‌شود تا آنان بتوانند بدون ترس، مشکلات، دیده‌ها و شنیده‌های خود را به والدین بگویند.‌
پدران و مادران از آنجایی که با فکر، شخصیت و اخلاق فرزندان خود، آشنا هستند می‌‌توانند راهنمای خوبی برای آنان باشند.‌
متاسفانه بسیاری از آسیب‌ها توسط والدین و مربیان ناآگاه، از روی دلسوزی و محبت بی‌جا برای فرزندان ایجاد می‌‌شود.‌
برای اینکه فرزندانتان خوب تربیت شوند و از آسیب‌های رفتاری و اخلاقی در امان باشند به نکته‌های زیر توجه کنید:‌
در کارهای تربیتی عجله نکنید. آرام حرکت کنید تا به سرعت به هدف‌های خود برسید و بدانید که در مسائل تربیتی، خیلی وقت‌ها سکوت کردن از حرف زدن مهم‌تر است.‌
در محبت کردن، حد وسط را رعایت کنید و موقعیتی را ایجاد کنید تا فرزندان، خودشان تربیت را قبول کنند.
در تربیت دینی در نظر داشته باشید که هدف به وجود آوردن علاقه به مسایل دینی در فرزندان است.‌
اگر در تربیت، فرزندان، آمادگی نداشته باشند، تربیت اثر ندارد. همان طوری که اگر ریشه‌ی درخت در خاک نباشد، هر چقدر آب هم روی آن بریزید، فایده‌ای ندارد. همچنین سعی کنید به چیزی که می‌‌گویید عمل کنید تا فرزندان نیز به آن عمل کنند.‌به تفاوت‌های فردی فرزندانتان توجه کنید و به آنان احترام بگذارید. به علاوه سعی کنید راهی که برای تربیت فرزندان خود به کار می‌‌برید غیر مستقیم باشد؛ زیرا اثر آن بیشتر است از دعوا کردن یا بی‌توجه بودن نسبت به فرزندان خودداری و از تنبیه بدنی آنان پرهیز کنید.‌

منبع : روزنامه اطلاعات

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 19:48  توسط بتول محققی   | 

نقش والدین در تربیت فرزندان موفق و ناموفق

نقش والدین در تربیت  فرزندان موفق و ناموفق

                                                

 چکیده :

در این مقاله کوتاه که در رابطه با اثرات تربیت صحیح والدین بر فرزندان می باشد ابتدا نگاهی کوتاه به خانواده های بالنده و پریشان دارد سپس اثرات خانواده پریشان که تربیت ناصحیح فرزندان را بدنبال دارد اثرات آن مورد توجه قرار می گیرد . در ادامه وظیفه والدین مورد بررسی و در پایان مقاله به نکات کلیدی والدین موفق که باعث فرزندان موفق می شوند پرداخته شده است .

 کلید واژه :

تربیت – خانواده ـ موفق و ناموفق ـ محبت ـ تربیت مسموم

 مقدمه :

در جامعه امروزی وقتی نگاهی دقیق به طرز برخورد جوانان و نوجوانان می اندازیم می بینیم که عده ای بسیار در جامعه موفق هستند و عده ای ناموفق ، و وقتی که مسائل را به دقت بررسی می کنیم     می بینیم که ریشه اصلی این موفقیت و عدم آن ناشی از تربیت صحیح و ناصحیح پدر و مادر است چرا که خانواده هایی که واقعاًٌ برای فرزندان خود سرمایه گذاری می کنند فرزندانی موفق به جامعه تحویل می دهند و همچنین کسانی که بی تفاوت هستند فرزندان ناموفق . البته شکی نیست عوامل دیگری از جمله محیط ، دوستان ، معلم ، رایانه ، فضاهای مجازی مثل اینترنت و ... بر روی افراد تاثبرگذار است اما اگر بچه ای واقعاً در محیط سالم و تربیت سالم قرار گرفته باشد و از کودکی ریشه ایمان در او تقویت شده باشد ، از خطرات بسیار زیادی که در کمین اوست ـ بالاخص در زمان حاضر که انواع شیطنتها و تهاجم فرهنگی وجود دارد ـ ایمن خواهد بود و نتیجه این ایمنی و سلامتی نیست مگر موفقیت در همه امور زندگی .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 19:48  توسط بتول محققی   | 

نقش سواد مادران در اعمال روش‎های تربیتی فرزندان‎

نقش زن در کانون خانواده از اهمیت بهسزایی برخوردار است و تأثیر نقش اساسی مادر به عنوان یکی از مؤثرترین اعضای خانواده در تربیت فرزند پرداخته میشود.

با تکیه بر اهمیت محبت مادری، بسیاری از زنان تمام توان و وقت خود را به آموزش و پرورش کودکانشان اختصاص دادهاند. تربیت کودک به عنوان عنصر تشکیلدهنده جامعه و آیندهساز فردای کشور، همواره مورد توجه بوده است و والدین در رفتار و برخورد با فرزندان خود از روشهای فرزندپروری استفاده میکنند که از لحاظ کنترل، محبت و آزادی این روشهادر چهار دسته تقسیمبندی شدهاند:

الف) روش تربیتی مستبدانه: این والدین سطوح بالای کنترلی دارند و سطح پایین از پاسخدهی را نشان میدهند. در این روش زمانی که کودک از اصول و قوانین خانواده تخطی کند، معمولاً مورد تنبیه بدنی قرار میگیرد. رفتار مطلوب و متناسب با قوانین به عنوان یک وظیفه به حساب میآید.

ب) روش تربیتی مقتدرانه: این والدین دارای سطح بالایی از کنترل و سطح بالایی از پاسخدهی برخوردارند، به حقوق کودک توجه زیادی میشود و کودک قبل از هر چیزی باید از قوانین و اصول اخلاقی و تربیتی خانواده اطلاع داشته باشد.

ج) روش تربیتی سهلگیر: اکثر بزرگسالان تابع کودکان و فرزندان خود میشوند. والدین در این روش به چنین فلسفهای معتقدند که کودکان خود باید از پیامدهای عملشان یاد گیرند که چگونه و به چه شیوهای رفتار کنند. در این روش، تلاش زیادی برای آموزش قوانین به کودک صورت نمیگیرد. در اینجا کودکان برای تخلف عمدی از قوانین و اصول تنبیه نمیشوند؛ حتی در مقابل رفتار مطلوب هم تشویق نمیشوند.

د) روش تربیتی بیتفاوت: این والدین در پاسخدهی و سختگیری در سطح پایینی قرار دارند.

در محیط خانه و اجتماع برجستهترین نقش مادر، نقش تربیتی است. اهمیت این نقش از آنجا روشن میشود که کودک نخستین بار در آغوش مادر قرار میگیرد و آداب و رسوم اجتماعی را از او میآموزد. کودک از دامن مادر یاد میگیرد که چگونه با دیگران رفتار کند و چگونه با آنان برخورد داشته باشد. چگونگی رفتار مادر با کودک در شکلدهی ساختار شخصیتی او تأثیری چشمگیر دارد. از اینرو، کارشناسان مسایل تربیتی بر نقش مادر در تربیت فرزند همواره تأکید داشته و دارند. تحقیقات نشان داده است که بین سطح تحصیلات و سبکهای فرزندپروری والدین، رابطه معناداری وجود دارد.

اما مادران بیسواد با بسیاری معیارهای مناسب تربیتی و شکلدهی شخصیت عالی در فرزندان آگاه نبوده و به سبک تربیتی مستبدانه یا قدرتمدارانه در فرزندپروری تلاش میکنند. در افغانستان، سطح سواد بین مردم پایین است و بهخصوص این امردر بین زنان شایعتر است و دیده میشود غالباً مادران بیسواد از روش تربیتی مستبدانه کار میگیرند و همچنین نقش جنسیت در بین فرزندان نیز از عوامل مهم در تفاوتهای سبکهای تربیتی به شمار میآید.

مادران و پدران بیسواد با بهکارگیری سبک قدرتمدارانه، زمینه بروز خشونت، پرخاشگری و سلطهجویی را به جای همدیگرپذیری و تفاهم در کودکان تقویت میکنند. از پیامدهای کمسوادی مادران، از متغیرهایی از قبیل افت تحصیلی، بزهکاری، بهره هوشی و انزواطلبی، در فرزندان میتوان نام برد.

اشتغال زنان و حضور در اجتماع، و از طرفی مسئولیت فرزندپروری عدهای را به این تصور که زنان از تربیت فرزندان غافل مانده و آنطور که باید، در این امر کوشش نمیشود و این تفکر سنتی حتی در بین زنان شاغل به احساس گناه از ناکافیبودن رسیدگی در برابر فرزندان نیز منجر شده است، که شاید شماری از زنان به ماندن در خانه و تربیت فرزند اکتفا کنند. اما پژوهشهای انجامشده نشان میدهند که اشتغال زنان هرگز در امر آموزش و پرورش فرزندان صدمهای وارد نکرده، هرچند که این مادران وقت کمتری برای فرزندان خود دارند، ولی بیشترین نتایج مثبت و تنوع محبت و اعمال کنترل را در تربیت مناسب کودکان داشتهاند. در ترکیب محبت و کنترل برای روش اقتدارانه والدین با اعمال کنترل، فرزندان محبت ایشان را نیز درک میکنند و این توانایی با سطح تحصیلات بالاتر والدین ارتباط مستقیم دارد.

در برخی زمینهها، زنان خانهدار وضعیت بهتری در ابعاد مختلف روانی و رفتاری دارند و فرزندان مادران باسواد، از هوش، عملکرد تحصیلی و سازگاری بیشتر از فرزندان مادران بی سواد برخوردارند. همچنین مادران بیسواد در بهکارگیری روشهای درست تربیتی کاستیهای فراوانی دارند و بیشتر این روشها شامل روشهای مستبدانه و سهلگیرانه و در مواردی روش بیتفاوت میشود که پیامدهای آن جبرانناپذیر است

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 19:47  توسط بتول محققی   | 

راهنماي استفاده از سامانه تحت وب:

راهنماي استفاده از سامانه تحت وب:
ورود به سامانه: براي ورود به سامانه کاربران نیاز به نام کاربري و کلمه عبور دارند که
کلمه عبور کد ملی فرد و نام کاربري طی فرآیندي براي وي پیامک می گردد. کاربران در سامانه
در سه سطح آموزش دهند، مدیر مجتمع سوادآموزي و مدیر موسسات حقوقی می باشند.
می شوند. lmoiran.ir در ابتدا کاربران وارد سایت
بر روي دکمه ي ورود کلیک نمایید.
در صورتی که کاربر کلمه عبور خود را از سامانه دریافت کرده است نام کاربر و کلمه عبور را
وارد نموده و دکمه ي ورود را می زند و در صورتی که براي اولین بار است که وارد سامانه می
شود گزینه ي "گذر واژه ندارم/ فراموش کرده ام" را می زند.
همانطور که از نام لینک مشخص است در صورتی که کاربر کلمه عبور خود را نیز فراموش کند
می تواند از لینک نام برده شده استفاده نماید. بعد از کلیک بر روي لینک فوق صفحه ي زیر
نمایش داده خواهد شد.
در این صفحه کاربر کد ملی و شماره شناسنامه را وارد و دکمه ي ارسال را می زند.
نکات:
اطلاعات این فرد باید در سامانه جامع سوادآموزي ثبت شده باشد. 
اطلاعات وارد شده در این صفحه دقیقا باید مانند سامانه تحت ویندوز باشد. 
کلمه عبور براي شماره همراه فرد که در سامانه تحت ویندوز ثبت گردیده ارسال خواهد 
شد.
پس از ارسال کلمه عبور براي کاربر سطح کاربر بر اساس ابلاغ وي در سامانه تحت ویندوز تعیین
و کاربر می تواند وارد سامانه گردد.
پس از ورود به سامانه با توجه به سطوح دسترسی کاربر منوهایی که حق دسترسی به آن را دارد
خواهد دید.
مراحل ثبت نام:
1. ثبت سوادآموز
2. ثبت کلاس
3. ثبت نام سوادآموزان
براي ثبت سوادآموز در سامانه کاربر از منوي ثبت سوادآموز استفاده می نماید. براي این کار بر
روي منو کلیک کرده و در صفحه ي به نمایش در آمده ابتدا شماره ملی را وارد نموده و سپس
سایر مشخصات را وارد می نماید سپس دکمه ي مرحله ي بعد را زده و اطلاعات محل سکونت
فرد را وارد نموده و در انتها دکمه ي ثبت را می زند.
براي ثبت کلاس کاربر از منوي ثبت کلاس استفاده می نماید. براي این کار ابتدا کار بر روي منو
کلیک کرده و سپس اطلاعات کلاس را کامل نموده و دکمه ي ثبت که با آیکون سیو نمایش داده
شده کلیک می نماید.
براي ثبت نام سوادآموزان کاربر از منوي ثبت نام سوادآموز استفاده می نماید. براي این کار بر
روي منوي ثبت نام سوادآموزان کلیک کرده و سپس کلاس خود را انتخاب کرده و سپس بر روي
گزینه ي انتخاب سواد آموز کلیک نموده و از سوادآموزان به نمایش در آمده افراد مورد نظر را با
استفاده از انتخاب نموده
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 12:42  توسط بتول محققی   | 

طرح بسيج عمومي سوادآموزي گروه سني ۱۰-۳۵ سال

به منظور توفيق در سوادآموزي گروه سني ۱۰-۳۵ سال و استفاده از امکانات و نيروي انساني کليه دستگاه هاي دولتي و مشارکت مردم در اين زمينه در سال ۱۳۶۹ طرح مزبور تهيه و پس از تصويب، ابتدا در شهرها و سپس در شش ماه دوم سال در روستاها اجراء شد. اهداف کلي طرح، آموزش خواندن و نوشتن و حساب کردن به نوجوانان، جوانان و ميانسال بازمانده از تحصيل به منظور:

- بالابردن سطح آگاهي در زمينه هاي مختلف و مساعدت به رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور.

- ايجاد توانايي هاي لازم براي حل مشکلات شخصي و اجتماعي بيسوادان و به سازي زندگي فردي آنان.

- تربيت نيروي انساني ماهر براي همگامي با سياست خودکفائي و پيشبرد اهداف اقتصادي، اجتماعي و صنعتي.        

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم شهریور 1393ساعت 23:49  توسط بتول محققی   | 

ایران را مدرسه کنیم .

http://atasheentezar.persiangig.com/parcham/parcham4.gif

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 22:7  توسط بتول محققی   | 

سوادآموزی از دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری

سواد‌آموزي از نگاه امام‌خميني(رحمت الله علیه)

از جمله حوايج اوليه براي هر ملت كه در رديف بهداشت و مسكن بلكه مهم‌تر از آنهاست، آموزش براي همگان است. متأسفانه كشور ما وارث ملتي است كه از اين نعمت بزرگ در رژيم سابق محروم و اكثر افراد كشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار نيستند، چه رسد به آموزش عالي.
مايه بسي خجالت است كه در كشوري كه مهد علم و ادب بوده و در سايه اسلام زندگي مي‌كند كه طلب علم را فريضه دانسته است، از نوشتن و خواندن محروم باشد.
ما بايد در برنامه دراز مدت، فرهنگ وابسته كشورمان را به فرهنگ مستقل و خودكفا تبديل كنيم و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشريفات خسته‌كننده براي مبارزه با بي‌سوادي به طور ضربتي و بسيج عمومي قيام كنيم تا ان‌شاءالله در آينده نزديك هر كس نوشتن و خواندن ابتدايي را آموخته باشد. براي اين امر لازم است تمام بي‌سوادان براي يادگيري و تمام خواهران و برادران باسواد براي ياد دادن به پاخيزند.
برادران و خواهران ايماني! براي رفع اين نقيصه دردآور بسيج شويد و ريشه اين نقص را از بن بركنيد.
تعليم و تعلم عبادتي است كه خداوند تبارك و تعالي ما را به آن دعوت فرموده است.
ائمه جماعات شهرستان‌ها و روستاها مردم را دعوت نمايند و در مساجد و تكايا باسوادان نوشتن و خواندن را به خواهران و برادران خود ياد دهند و منتظر اقدامات دولت نباشند و در منازل شخصي اعضاي باسواد خانواده، اعضاي بي‌سواد را تعليم كنند و بي‌سوادان از اين امر سرپيچي نكنند.
من از ملت عزيز اميد دارم كه با همت والاي خود بدون فوت وقت، ايران را به صورت مدرسه‌اي درآورند و در هر شب و روز و در اوقات بيكاري يكي دو ساعت را صرف اين عمل شريف نمايند. به پاخيزيد كه خداوند متعال با شماست.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:53  توسط بتول محققی   | 

جذب سواد آموزان

علم را بیاموزید اگرچه در چین باشد.   پیامبر اکرم (ص)

مایه بسى خجلت است که در کشورى که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام طلب علم را فریضه دانسته است، افرادی باشند که از نوشتن و خواندن محروم باشند. ما باید در برنامه دراز مدت، فرهنگ وابسته کشورمان را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم. و اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته کننده، براى مبارزه با بیسوادى به‏طور ضربتى و بسیج عمومى قیام کنیم تا در آینده ی نزدیک هرکس توانایی خواندن و نوشتن ابتدایى را آموخته باشد. براى این امر، لازم است تمام بی سوادان براى یادگیرى و تمام خواهران و برادران باسواد براى یاد دادن بپاخیزند.

ترکیب جمعیت ایران از منظر میزان سواد، ترکیب عجیبی است. از یک سو هر سال عده زیادی وارد دانشگاه ها می شوند و جمعیتشان بر فارغ التحصیلان قبلی افزوده می شود و از سوی دیگر نزدیک به ده میلیون نفر از جمعیت کشور بی سواد مطلق اند که نزدیک به چهار میلیون نفر از آنها کمتر از پنجاه سال سن دارند. لابه لای این جمعیت نیز ده میلیون نفر دارای مدرک ابتدایی، 9 میلیون نفر صاحب مدرک راهنمایی و 13میلیون نفر تحصیلات متوسطه دارند که نشان می دهد برخلاف تصور همگانی که بیشتر افراد جامعه را مدرک به دستان دانشگاهی می دانند، بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را افراد بی سواد و کم سواد تشکیل می دهد.


                                                                         


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:40  توسط بتول محققی   | 

راههای جذب افراد بی سواد

در زمينه جذب و نگهداري سوادآموزان در كلاس بايد نكات زير مورد توجه قرار گيرد: 1- بیان واقعیت آموزش و جلوگیری از یاوه گویی – وعده های سرخرمن – مثل دادن هدیه و غیره بسیاری از آموزشیاران برای حضور سوادآموزان خود در کلاس وعده هدیه می دهند و تا حدودی موفق می باشند . اما این کار آموزشیار هدف کلی سازمان را زیر سوال برده و انگیزه مادی در سواد آموز می آفریند و حضور خود را ملزم به تشویق مادی می داند . همچنین توقعات را در حد بالائی تقویت می کند . پس سواد آموزی که بخاطر هدیه در سر کلاس حاضر شده زود انگیزه اش را از دست می دهد و این یکی از موانع نگه داری کلاس می باشد . 2- جلوگیری از بیچاره نشان دادن آموزشیار جهت جذب سواد آموزان .

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:39  توسط بتول محققی   | 

راههای جذب افراد بی سواد ش 11

- راهکارهای ابتکاری

- ايجاد يك سايت آموزشي متناسب با مواد درسي دوره هاي تكميلي و مقدماتي و معرفی آن به خانواده ها

- طرح باز آموزي در برخي آموزشياران ضعيف و تشويق آنها به جذب حتي با يك دادن لوح تقدير ، دادن بروشورهاي روانشناسي و جامعه شناسي متناسب با علم وعلاقمنديهاي سوادآموزان و دادن بودجه اي به ادارات براي نيل به اين موضوع و....

- در همين راستا مي توان به همكاري با مخابرات جهت ارسال پيامك هاي تبليغي برگزيده وارسال به صورت تصادفي يا غير تصادفي به تعدادي از شماره هاي مشتركين همراه با ارسال ادارات سوادآموزي و يا سايت نهضت، به آشنايي مردم با اين سازمان و تبليغ فعاليت ها اشاره نمود.

- الزام مدارس به رويت كارنامه والدين در هنگام ثبت نام دانش آموزان توسط مسئولان ذيربط ودعوت از اولياي بي سواد براي حضور در كلاس هاي سوادآموزي با همراهي و حضور آموزشياران. 

- آموزشیار باید تلاش کند به طرق خاص و ابتکارات خاص خود ، با زبان خوش و لحن شیرین و باهم رنگ شدن با سواد آموزان  در امر جذب و نگهداری روز به روز آنها موفق تر شود . با حضور در جمع آنها مثل نماز جماعت فعالیت های مسجد – مجلس ترحیم – مرثیه خوانی – خود را هر چه بیشتر به آنها نزدیک گردد . آموزشیاری موفق است که در بین سوادآموزان خود زندگی کند و با مشکلات آنها آشنا باشد .

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:39  توسط بتول محققی   | 

راههای جذب افراد بی سواد ش 10

توجه به نیازها و خواسته های سواد آموزان

گروهی از سواد آموزان به قرآن و احکام و ... علاقه وافری دارند . لذا رفع شدن نیازهایشان در جذب آنها به کلاس های     سواد آموزی موثر می باشد. پس در بین دروس باید مطالبی در این زمینه گفته شود یا به پرسش های مذهبی تا اندازه ای که آموزشیار توانایی دارد ، با استفاده از رساله و یا روحانیون این حوزه نیاز آنها را تا حدودی برطرف نموده و زمينه حضور و جذب آنها را فراهم نماید .

گروه دوم هدف را یادگیری اعداد بیان می کردند یعنی می خواستند اعداد را یاد بگیرند تا بتوانند بدون کمک دیگران با بستگان نزدیک خود تلفنی صحبت کنند . آموزشیار موفق کسی است که این گروه را نیز بین گروه اول با آموزش حساب و استفاده از گوشی تلفن تلفیق کند و هر دو را در کنار هم قرار دهد .

 سوادآموزانی نیز هستند که با بیان مشکلاتشان از ثبت نام امتناع کرده و علاقه ای در رفتن به سر کلاس های سواد آموزی ندارند. ما مي توانيم با گفتن جملاتي مثل : می دانم شما مشکلاتی دارید – می دانم وقتتان کم است – و ... اما آمده ایم کمی راه حل مشکلات را کوتاه تر کنیم و از وقت کم نهایت استفاده را ببریم آنها را علاقه مند كنيم .

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:38  توسط بتول محققی   | 

راههای جذب افراد بی سواد ش 9

اجرای طرح های تشویقی از سوی دولت

هم اكنون كه طرح هدفمند كردن يارانه ها و برداشت نقدي از حساب توسط كارتهاي اعتباري مطرح است سازمانهاي مربوطه تلاش مضاعفي در انتقال پيام ها به صورت مكتوب و مهارت آموزي استفاده بهينه از اين طرح مي توانند داشته باشند تا ضمن نايل شدن به اهداف خود عوامل محيطي سوق دهنده به سوادآموزي را تقويت كنند. اجرای طرح های تشویقی از سوی دولت از قبیل دادن یارانه خاص به دارندگان مدرک نهضت سواد آموزی ، اختصاص سرانه ی ویژه به ارگان های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش در راستای تشویق اولیای بی سواد به داشتن مهارت در توانایی خواندن و نوشتن ، دادن سبد کالای ویژه به سواد آموزان در پایان دوره سواد آموزی ، تشویق سواد آموزان موفق و توانمند به صورت دادن هدیه و یا دعوت به اردوهای زیارتی و تفریحی و..

تصمیم دولت برای ایجاد محدودیت در زندگی افراد بی سواد بی شک آنها را دچار تشویش می کند چون آنها باید به یکباره از پوسته قدیمی و همیشگی خود خارج شوند و دنیایی جدید را تجربه کنند. شاید از سال 95 که این طرح اجرا شود، واکنش های تندی از سوی برخی خانواده ها بروز کند و مقاومت ها و گلایه هایی شکل بگیرد، اما واقعیت این است که در پس همه این سختگیری های ظاهری، سود افراد محروم از سواد نهفته است.

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:38  توسط بتول محققی   | 

راههای جذب افراد بی سواد ش 8

استفاده از ظرفیت عمومی اقشار مختلف جامعه

سوادآموزی از همان ابتدا مردمی بوده است . الان بیش از گذشته به ظرفیت مردم در حوزه آموزش دهنده توجه می‌شود. درکشور ما بدون کار تشکیلاتی و یک مرجع مشخص که این موضوع را در سطح ملی دنبال کند هیچ کاری به سرانجام نمی‌رسد. ایرادی که می‌گیرند در تشکیل سازمان نهضت سوادآموزی نیست. اشکال اصلی این است که از ظرفیت مردمی و عمومی با استخدام عده مشخص غفلت شده است. روش جذب سوادآموز همان روش خانه به خانه است یعنی آموزش دهنده‌ها برای پیدا کردن افراد بیسواد به خانواده‌ها مراجعه کرده و در قالب این طرح مدارس الزاما باید تا پایان سال والدین بیسواد را آموزش دهند. اگر استعدادهای بالقوه در بین اقشار مختلف جامعه شناسایی و جذب شوند ، سازمان نهضت سواد آموزی         می تواند آنها را در یک دوره های فشرده آموزش داده و پس از انعقاد قرار داد با آنها توسط کارشناسان نهضت سواد آموزی در نواحی مختلف آموزش و پرورش ، از توانایی آنها در جذب سواد آموزان یاری گرفت .از آنجا که اطلاعات فردی خانواده ها در سامانه ثبت نام مدارس ثبت می شود نیروهای بسیجی داوطلب طرح سواد آموزی می توانند از مدیران مدارس در شناسایی و جذب اولیای بی سواد یاری بگیرند. 

از طرح سنجش سلامت کودکان بدو ورود به دبستان نیز می توان استفاده کرد و مشخصات، آدرس و نحوه آموزش اولیاء بیسواد را سازماندهی نمود .  یعنی زمانی که ثبت نام دانش آموزان در مدارس صورت می پذیرد ، شناسایی اولیای بیسواد صورت بگیرد . اگر ازظرفیت  اولیای توانمند و تحصیل کرده محدوده هر مدرسه استفاده گردد ، می توان به جرات گفت که جذب سواد آموزان در مراحل بالاتری قرار گرفته و اجرای طرح ریشه کنی بی سوادی موفق تر شکل می گیرد.

عدم انتقال پيام مكتوب دستگاهها به مردم به خصوص مناطقي كه آمار بي سوادي بالايي دارد از طريق كتاب پوستر جزوه و عدم مكاتبه در محدوده ي وظايف خود با مردم يكي از دلايلي است كه بي سوادان را نسبت به شركت در كلاسهاي سوادآموزي   بي رغبت مي سازد ، زيرا كه بي سواد نيازي به نوشتن در حوزه ي كاري خود احساس نمي كند .اینجاست که حضور فردی از بین خود مردم اهمیت خود را نشان می دهد .استفاده از ظرفیت اقشار مختلف جامعه خود راهگشای موثری در ریشه کنی بی سوادی می باشد.

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:37  توسط بتول محققی   | 

راههای جذب افراد بی سواد ش 7

حذف عنصر زمان و مکان در سوادآموزی به روش فرد به فرد

از موثرترین راههای جذب بی سوادان اجرای طرح فرد به فرد می باشد. چرا که دیگر سواد آموز در چارچوب زمان و مکان گرفتار نیست و با در نظر گرفتن شرایط محیطی زندگی خویش با خیالی آسوده به یادگیری مطالب می پردازد. اینجانب در وبلاگ شخصی خود به بررسی چالش های فراروی سواد آموزان پرداخته ام تا ریشه یابی شود که چرا سواد آموزان از آمدن به کلاس های نهضت سواد آموزی ممانعت می نمایند. یکی از همین چالش ها نداشتن آزادی برخی از قشر های بی سواد جهت حضور مستمر و مداوم در کلاس های نهضت سواد آموزی می باشد. حذف عنصر مکان و زمان به سواد آموز انگیزه می دهد تا بتواند در راستای باسواد شدن با میل و اشتیاق قدم بردارد. در روش آموزش فرد به فرد که تا سوم ابتدایی را در برمی‌گیرد عنصر زمان و مکان را حذف شده  و مقررات آموزش و پرورش به گونه‌ای تغییر یافته که اگر فردی مهارت‌های سواد پایه را داشته باشد می‌تواند در سایر دوره‌ها مانند انتقال به صورت داوطلب آزاد شرکت کند و امتحان دهد. البته آموزش مهارت‌های اجتماعی که در دروه تحکیم و انتقال مدنظر قرار گرفته ، صرفا با حضور در کلاس درس امکان پذیر است.روش فرد به فرد یک انقلاب در سوادآموزی است به گونه‌ای که عنصر زمان و مکان را حذف شده و دیگر لازم نیست فرد برای دریافت سواد به مکان مشخص آن هم در زمان مشخص برود، کافی است آموزش دهنده و آموزش گیرنده با یکدیگر توافق کنند .

هر شخصی که فرد سوادآموز آن را انتخاب کند از جمله اعضای خانواده، دوستان و همکاران می‌تواند آموزش فرد بیسواد را بر عهده بگیرد و اگر فرد نتوانست شخصی را برای آموزش انتخاب کند، نهضت سوادآموزی فردی را برای آموزش وی معرفی می‌کند. بنابراین یک انعطاف کلی در روش، زمان، مکان و حتی محتوا ایجاد می شود . یعنی اگر فردی بگوید با این کتاب نمی‌توانم یاد بگیرم و می‌خواهم با این کتابی که خودم انتخاب کرده ام سواد را یاد بگیرم، مسئول مربوطه در واحد نهضت سواد آموزی  این کتاب را بررسی کرده و اگر مشکلی نداشته باشد می‌پذیرد که فرد با این کتاب سوادآموزی را ادامه دهد.

دلایل مختلفی وجود دارد که یک فرد احساس نیاز به حضور در کلاس‌های سوادآموزی نمی‌کند. بخشی از مشکلات اقتصادی است یعنی فرد درگیر تامین معیشت برای خانواده است. هم اکنون در حاشیه کشور افراد در سنین بین 10 تا 25 سال برای پدر و مادر خود کار می‌کنند بنابراین فرصتی برای سوادآموزی ندارند و آموزش فرد به فرد می تواند راهگشای این مشکل باشد.

علت دیگری که باعث می شود تا فرد احساس نیاز به حضور در کلاس‌های سوادآموزی نکند این است که فرد ناامید شده و از اینکه دوباره سر کلاس نشسته و بخواهد امتحان بدهد ترس دارد . در روش فرد به فرد هر زمان که فرد اعلام آمادگی کند از او امتحان می‌گیرند .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:37  توسط بتول محققی   | 

راههای جذب افراد بی سواد ش 6

تشویق مدیران مدارس در جذب سواد آموزان

يكي از بهترين اهرم هاي جذب سواد آموزان و موثرترين راه جذب توسط مديران مدارس می باشد ،  چرا كه توجيه ، جذب سواد آموزان ، ارشاد به فرزندانشان حتي در جلسات انجمن اولياء و مربيان ، طرح هاي مشاوره با اعضاي خانواده از مفيد ترين راههايي بوده که تابحال بيشترين بازدهي را داشته است . مدیر مدرسه می تواند خود به عنوان مجموعه ی کوچکی زیر نظر واحد نهضت سواد آموزی ادارات آموزش و پرورش اقدام به جذب سواد آموز و انعقاد قرارداد با آموزشیار نماید. بدین وسیله    درآمد های حاصله در پایان دوره را مدیریت نموده و آن را بین عوامل مختلف اجرای دوره تقسیم می نماید. از مزایای طرح این می باشد که مدیر آموزشگاه پیوند محکمی با اولیا داشته و بهتر می تواند آنها را جذب این کلاس ها نماید. در ضمن با توجه به اجازه داشتن مدیر در تقسیم وجوه حاصله در پایان دوره ، انگیزه مدیر نیز در جذب و نگهداری سواد آموزان بالا رفته و مرتب با آموزشیار همکاری می نماید.

مدیر مدرسه مقبولیتی در جامعه دارد که می‌تواند همه را به مدرسه دعوت کند از طرف دیگر خانواده‌ها به طور جدی نسبت به آرامش فرزندانشان در مدرسه توجه دارند وقتی همه این دلایل کنار هم قرار می‌گیرد می‌توان گفت که مدیر مدرسه بالاخره باید این افراد را تحت پوشش قرار دهد.

مدیر مدرسه ، کارشناس نهضت سواد آموزی و آموزشیار سه راس اصلی هرم جذب سواد آموزان در امر ریشه کنی بی سوادی بوده و موفقیت هر کدام در روند اجرای طرح نیازمند حمایت و یاری دیگری می باشد.

مدیر مدرسه در زمان ثبت نام دانش آموزان اطلاعات خانوار آنها را به دست آورده و در سامانه سناد ثبت      می نماید. لذا از هر فرد دیگری بیشتر به خانواده ها نزدیک بوده و مرتب با آنها در تعامل می باشد . مدیر مدرسه با توانایی بالای خود در ارائه مشاوره صحیح به خانواده های بی سواد می تواند آنها را به شرکت و ثبت نام در کلاس های نهضت سواد آموزی قدم بردارد.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:36  توسط بتول محققی   | 

راههای جذب افراد بی سواد ش 5

دعوت از ارگان ها در راستای همکاری با نهضت سواد آموزی

از راهکارهای موفق در جذب بی سوادان ، داشتن نشستهاي صميمي با روساي ادرات آموزش و پرورش توسط روابط عمومی اداره نهضت سواد آموزی می باشد.  چراكه يكي از بزرگترين گله هاي مديريت هاي آموزش و پرورش نداشتن نشستهاي صميمي اين ارگان با آنها و حتي اطلاع نداشتن از آمار هاي حقوقي و حق الزحمه آنها است .ارگان های مختلف هر کدام به سهم خود می توانند تاثیر بسزایی در جذب سواد آموزان داشته باشند. اگر افراد بیشتری سواد داشته باشند آمار بزهکاری در جامعه پایین می آید و این از اهداف سازمان نیروی انتظامی می باشد. بالا رفتن سطح سواد افراد در جامعه به بهبود بهداشت و سلامت اجتماعی کمک شایانی می نماید که این نیز از خواسته های وزارت بهداشت و درمان می باشد و... که باعث می شود زنجیر ارتباط سازمان نهضت سواد آموزی با ارگان های دیگر محکم و منسجم باشد.

يادگيري فراگيرترين رفتار آدمي و از بارزترين نيازهاي اوست يادگيري پيشتاز تحقق اهداف همه سازمانها و تسهيل كننده ي مسير توفيقات آنهاست .اگر برنامه سازمانها و نهادها تعهدي به تقويت ارتباطات مكتوب را آشكار سازد زمينه هاي اجتماعي فعاليت در عرصه سواد آموزي و گسترش دانش و آگاهي عمومي فراهم مي شود. دريك كلام برنامه هاي سوادآموزي          نمي تواند بدون هماهنگي و تلفيق با برنامه هاي ديگر دستگاههاي فعال در امر توسعه كشور باشد. نهضت سوادآموزي بايد اجزاي منفك شده ناشي از تخصص را در يك كل با معنا تركيب كنند به گونه اي كه سواد آموزي هدفهاي ديگر بخشها را تقويت كند و ديگر بخشها نيز اهداف سوادآموزي را تحت پوشش قرار دهند.

به این منظور سازمان نهضت سواد آموزی با یک برنامه ریزی منسجم و منظم در تعامل با ارگان های دیگر وارد همکاری شده و در جلسات مختلف ارگان ها شرکت نموده و در فرصت هایی که به دست می آورد از اقشار مختلف در موسسات مختلف دعوت به همکاری نماید. موسسات و نهاد های مختلف جامعه نیز با علم بر این که با سوادی افراد به نفع آنها نیز می باشد دست همکاری با نهضت سواد آموزی داده و برنامه ریزی های لازم را جهت گسترش سواد در جامعه به عمل آورده و سهم بسزایی در جذب سوادآموزان داشته باشند .

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:35  توسط بتول محققی   | 

راههای جذب افراد بی سواد ش 4

اجرای اقدامات موثر توسط سازمان نهضت سواد آموزی

مشاوره با آموزشیاران در زمان بيان مشكلات جذب سوادآموزان  و ساير مسايل توسط راهنمايان تعليماتي در جهت باز آموزي و همكاري با چاپ و توزيع برخي وسايل و جزوات خوب و كارآمدومتناسب با محدوده مكاني هر يك از آموزشياران ، دادن حق جذب سواد آموز در جهت نگهداري آنها در افزايش سنوات آنها با لاخص در دوره هاي مقدماتي ، شناسايي و پرورش خلاقيت آموزشياران خلاق و معرفي آنها به ادارات زيرربط ، پرورش و تشويق امور فرهنگي به تبليغات مفيد و كارآمد مانند نشست با هيات امنا مساجد ،شوراياراها ،شهرداريها ،امام جماعت محله ها كه موثر ترين نفوذ را در آحاد مردم دارد و متاسفانه در اين زمينه بسيار فعال عمل نشده است. ، دادن مجوز حق جذب به ادارات براي تشکیل كلاسها در صورت جذب و نگهداري خوب آموزشباران كوشا وايجاد حس رقابت سالم ميان ساير آموزشياران ، تهيه بروشور، سی دی هاي مفيد تربيتي و اخلاقي ، باز آموزي دروس كليدي در آموزشياران ،بالا بردن سطح تبليغات در مدارس ، نصب پوستر ها و توزيع كتابچه هاي كوچك جيبي در اماكن عمومي ، اعمال نظر در تبليغات در رسانه هاي عمومي مانند تلويزيون راديو ،نصب پوستر ،بنر هاي تبليغايتي و.......كه محرزترين تبليغ كه در كليه اذهان بيشترين تاثير را گذاشته است از جمله ی بهترين و كار آمد ترين راه های جذب نوين          مي باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:35  توسط بتول محققی   | 

راههای جذب افراد بی سواد ش 3

آموزش نحوه ی جذب صحیح سواد آموزان به آموزشیاران

بالا بردن سطح علمي و احاطه داشتن به كليه اطلاعات به روز و انتقال آن به سواد آموزان ، مفيد و كارآمد بودن كلاسها و آشنايي داشتن به انواع روش هاي آموزشي و ترفندها و تكنيك هاي نوين كلاسداري و فنون تدريس ،آشنايي با انواع تكنيكهاي روانشناسي و راههاي تبادل ارتباط با سوادآموزان و ترتيب دادن كلاسهاي مهارتي در كلاسها حتي بسيار كوتاه اما مفيد و همراه با مطالعات جامع از سوي آموزشيار ، شناسايي علايق ، توانمنديها و كاستيهاي آموزشي و ارتباطي آموزشياران تحت پوشش و راهنمايي به موقع آنها و سوق آنها به پيشرفت و در نتيجه كارآمد شدن كلاسها و احساس نياز و برآورد آن در كلاسها و دفع باور بيهوده آمدن و چيزي دستگير نشدن سوادآموزان از كلاسها ، قرار دادن جلسات آموزشي مفيد و نوعي بازآموزي مطالب در برخي دروس كه باعث جذب بيشتر سواداموزان مي باشد در جذب بالای سوادآموزان می تواند راهگشا باشد. یکی از دلایل عدم حضور افراد در فعالیت‌های سوادآموزی مربوط به محتوای آموزشی است یعنی فرد خیلی ارضاء نمی‌شود از مطالبی که یاد می‌گیرد و تصور می‌کند که این مطالب در هیچ جایی از زندگی به دردش نمی‌خورد به همین خاطر ممکن است که احساس نیاز به سوادآموزی نداشته باشد و این مسئولیت آموزشیار را قدرت جذب سواد آموزان سنگین تر می نماید.

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:34  توسط بتول محققی   | 

راههای جذب افراد بی سواد ش 2

استفاده از رسانه های دیداری و شنیداری

رسانه های دیداری و شنیداری از قبیل تلویزیون ، رادیو ، روزنامه و .... به سهم خود می توانند تاثیر بسزایی در جذب بی سوادان در کلاس های نهضت سواد آموزی داشته باشند. معرفی نهادها و مراکز آموزش سواد به اولیا خود منجر می شود تا توجه افراد بی سواد به اهمیت شرکت در کلاس های سواد آموزی بالا برود. با توجه به اینکه در سالهای اخیر ادارات آموزش و پرورش با سازمان نهضت سواد آموزی همکاری قابل توجهی یافته و سواد آموزی در مدارس به سرعت افزایش پیدا نموده ، رسانه ها      می توانند آیینه ی روشنی برای انعکاس این خبرها در بین قشرهای مختلف مردم بوده و آنها را به شرکت در این کلاس ها تشویق نمایند. همچنين دراين زمينه از عامل تبليغات به عنوان عنصر محرك و شوق آور عصر حاضر مي توان نام برد. بارها ديده ايم كه چگونه تبليغات باعث مي شود كه شديداً نيازمند چيزها و يا اشيائي شويم كه در واقع هرگز نيازي به آنها نداريم ويا چگونه توانسته است با انواع لطايف الحيل ترفندها وپاداش ها و جوايز ذهن ما را نسبت به مسئله اي باورمند سازد و يا باعث شود از موضوعي سلب عقيده كنيم .برهمين اساس توليد پويا نمايي هايي كه در راستاي سوادآموزي به تبليغ ناكارآمدي ها ،ضعف ها،خسارت ها، تحقيرهاو همچنين ايجاد موجبات سرخوردگي افراد    بي سواد را در جامعه فراهم مي سازد اشاره كرد.پويا نمايي هايي كه به راحتي و بدون اشاره و تبليغ مستقيم مي تواند بي سوادان را به كلاس هاي سوادآموزي راغب سازد واز تبعات بي سوادي برحذر و مخوف دارد،ضمن آن كه اين امر به راحتي با فراخواني كه دربين آموزشياران مستعد داده مي شود مي تواند به منصه ي ظهور برسد ونتايج بسيار مثبتي را داشته باشد در هر صورت اين امر نيز توسط خود آموزشياران و با حمايت مسئولان به راحتي امكان پذير خواهد بود.

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:34  توسط بتول محققی   | 

راههای جذب افراد بی سواد ش 1

باور و اعتقاد، مهم‌ترین راه جذب بی سوادان و آموزش آنهاست

بالا بردن حس گروهي و عزت نفس و كسب افتخار به آموختن مطالب از مهم ترین راههای جذب بی سوادان می باشد. اعتقاد به توانستن موجب می شود سواد آموزان ديگراز آمدن به اين كلاسها ممانعت نورزند . بسياري از افراد جوان و مستعد با لاخص در مناطق محروم از ترس برملا شدن بيسوادي شان از جانب ديگران و به سخره گرفتن آنها از آمدن به كلاسها ابا دارند . به نظر اينجانب يكي از دلايل بالا بودن كارايي كلاسهاي تجميعي همين مسئله مي باشد كه ساير آموزشياران در كنار هم يك رقابت كارآمد داشته و سعي در مشاوره و استفاده از راههاي موثر آنها در نگهداري و راههاي مختلف كلاسها داشته و به تبع آن اجراي طرح ها ي اساسي و بودن كنار هم خود از جنبه هاي بسيار كارساز می باشد .

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 20:33  توسط بتول محققی   | 

سوادآموزي درايران

خداوند بشر را آفریده و عقل را برای اندیشیدن در او به ودیعه نهاده است، تا حق و باطل، خیر و شر و زشت و زیبا را از هم تمییز دهد و راه خویش را در زندگانی بازیابد و در عین حال، از لغزش ها و زیان های جهل و نادانی مصون بماند. این هدف، جز از راه عقل پروری و دانش اندوزی میسر نیست. از این رو، اسلام مقام علم را بس والا معرفی کرده و از آغاز، مبارزه با بی سوادی را شروع و از همه فرصت ها برای مبارزه با این پدیده شوم استفاده نموده است. این دین سترگ، دانش اندوزی را یکی از ضروریات قرار داده و از این رو، مسلمانان توانستند در علم و دانش، به پیشرفت های شگرفی برسند.
تاریخچه سوادآموزی درايران
مساله مبارزه با بیسوادی و آموزش و پرورش کودکان و بزرگسالان بیسواد در ایران سالهاست که موضوع اساسی برنامه های مختلف بوده و دولتهای وقت آموزش سواد به آنها را یکی از اولویتهای برنامه های توسعه ملی خود اعلام کرده اند. آموختن علم در فرهنگ اسلامی ما نیز ریشه های قوی و محکمی دارد و به طرق مختلف بر آموزش و کسب آن تاکید شده است . تاریخ سواد آموزی در ایران نشان می دهد که از سالیان گذشته مساله تعلیمات اجباری و آموزش بزر گسالان تحت عناوین متعددی مطرح بوده است ولی به دلایل متعددی پیشرفت قابل ملاحظه ای در این مورد حاصل نشده است .
سوادآموزی در ایران، از سال 1315 شمسی، با تشکیلات سازمان تعلیمات اکابر آغاز شد. در آن زمان، این بخش از وظیفه سوادآموزی، از ادارات مربوط به وزارت معارف به شمار می رفت، ولی پس از مدتی، چون توفیق چشم گیری نداشت، منحل شد. سرانجام بعد از انقلاب به رهبری امام خمینی رحمه الله نهضت سوادآموزی پایه گذاری شد و فصل جدیدی را در تاریخ انقلاب ما گشود. این نهضت در ابتدا در قالب نهادی مستقل کار خود را آغاز نمود و سپس در سال 1361، به آموزش و پرورش پیوست. همکاری این نهاد انقلابی با آموزش و پرورش، به صورت کار مشترک آغاز و سبب شد که تلاش وسیع تری در مجموع کشور شروع و خوشبختانه دستاوردهای بزرگی نصیب ملت شایسته و انقلابی ایران شود.
تشکیل سازمان نهضت سوادآموزی
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی که به حق باید آن را یک انقلاب فرهنگیِ عظیم دانست، مسئله محو پدیده شوم بی سوادی، مورد توجه اندیشمندان و مسئولان کشور قرار گرفت. در رأس این اندیشمندان، حکیم بزرگ و فرزانه، حضرت امام خمینی رحمه الله قرار داشت. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم شهریور 1393ساعت 21:45  توسط بتول محققی   | 

روشهاي جذب نوين سوادآموزي

 روش هاي نوين جذب و نگهداري سوادآموزان با توجه به هدف نهايي سازمان نهضت سوادآموزي كه با رويكرد آموختن سواد وبالا بردن سطح ارتقاء كيفي سوادآموزان در اين ساليان داشته است .حال به جايگاهي رسيده است كه در بيشتر مناطق روستايي و شهري اين هدف پياده شده است .بنابراين همه بايد با همتي مضاعف براي تداوم و فرجام بخشي اين هدف بكوشيم كه اهداف اين سازمان به سامان نشيند و در اين رابطه همه افراد درگير بايد با تلاش بيشتر در جهت پيشبرد و كارآمد كردن اين موضوع بكوشيم. براي نيل و حفظ بقاي اين هدف و جذب بيشتر باقيمانده افراد به دور از سواد از كليه پيشنهادات و نظرات استفاده نماييم و در صورت خواستن به نتيجه همتي مشاركتي و واحدوار داشته و به مرحله عمل برسانيم كه براي اين منظور زير براي جذب و نگهداري روش هاي ذيل در طول 77ماه كار و داشتن تجربه در اين سازمان كارآمد تر بنظر مي رسد پيشنهاد مي گردد. 1.جذب سواد آموز ازجانب آموزشياران 2.جذب سواد آموز از جانب راهنمايا ن تعليماتي 3.جذب سوادآموز از جانب ادارات مناطق 4.جذب سوادآموز از جانب سازمان نهضت سوادآموزي و دفتر مركزي 1.جذب سواد آموز ازجانب آموزشياران *بالا بردن سطح علمي و احاطه داشتن به كليه اطلاعات به روز و انتقال آن به سواد آموزان و مفيد و كارآمد بودن كلاسها و آشنايي داشتن به انواع روش هاي آموزشي و ترفندها و تكنيك هاي نوين كلاسداري و فنون تدريس *

روش هاي نوين جذب و نگهداري سوادآموزان با توجه به هدف نهايي سازمان نهضت سوادآموزي كه با رويكرد آموختن سواد وبالا بردن سطح ارتقاء كيفي سوادآموزان در اين ساليان داشته است .حال به جايگاهي رسيده است كه در بيشتر مناطق روستايي و شهري اين هدف پياده شده است .بنابراين همه بايد با همتي مضاعف براي تداوم و فرجام بخشي اين هدف بكوشيم كه اهداف اين سازمان به سامان نشيند و در اين رابطه همه افراد درگير بايد با تلاش بيشتر در جهت پيشبرد و كارآمد كردن اين موضوع بكوشيم. براي نيل و حفظ بقاي اين هدف و جذب بيشتر باقيمانده افراد به دور از سواد از كليه پيشنهادات و نظرات استفاده نماييم و در صورت خواستن به نتيجه همتي مشاركتي و واحدوار داشته و به مرحله عمل برسانيم كه براي اين منظور زير براي جذب و نگهداري روش هاي ذيل در طول 77ماه كار و داشتن تجربه در اين سازمان كارآمد تر بنظر مي رسد پيشنهاد مي گردد. 1.جذب سواد آموز ازجانب آموزشياران 2.جذب سواد آموز از جانب راهنمايا ن تعليماتي 3.جذب سوادآموز از جانب ادارات مناطق 4.جذب سوادآموز از جانب سازمان نهضت سوادآموزي و دفتر مركزي 1.جذب سواد آموز ازجانب آموزشياران *بالا بردن سطح علمي و احاطه داشتن به كليه اطلاعات به روز و انتقال آن به سواد آموزان و مفيد و كارآمد بودن كلاسها و آشنايي داشتن به انواع روش هاي آموزشي و ترفندها و تكنيك هاي نوين كلاسداري و فنون تدريس *

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 23:50  توسط بتول محققی   | 

نهضت سوادآموزي بزرگترين مرجع علمي ايرانيان

پیغمبر اسلام به اسیران باسواد مکه که در جنگ بدر اسیر شده بودند ، تکلیف کرد تا هر یک از آنها ۱۰ نفر از مسلمانان مدینه را خواندن و نوشتن بیاموزند و آزاد گردند. پیشگفتار خداوند ، بشر را آفریده وعقل را برای اندیشیدن در او به ودیعه نهاده است تا حق و باطل ، خیر و شر و زشت و زیبا از هم تمییز یابند ، انسان راه خویش را در زندگانی بازیابد و در عین حال از لغزشها و زیانهای جهل و نادانی مصون بماند. این هدف جز از راه پرورش عقل و تعلیم علم، میسر نیست ؛ لذا اسلام مقام علم را بس رفیع و ارجمند معرفی نموده است. کمال و تمامیت شخصیت انسان بر اساس دانش و بینش او استوار است ، زیرا آدمی در سایه این بینش می تواند خود را هم ردیف فرشتگان آسمانی قرار داده و برای وصول به مقامات رفیع اخروی کسب آمادگی نماید. نزول قرآن کریم با علم و نوشتن آغاز گردید و اولین سوه ای که بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد ، حکایت از فراگیری علم دارد. اسلام از آغاز مبارزه با بی سوادی را شروع ، و از همه فرصتها برای مبارزه با این پدیده شوم استفاده کرد. پیغمبر اسلام به اسیران باسواد مکه که در جنگ بدر اسیر شده بودند ، تکلیف کرد تا هر یک از آنها ۱۰ نفر از مسلمانان مدینه را خواندن و نوشتن بیاموزند و آزاد گردند. اسلام تحصیل علم و تعلیم آن را یکی از ضروریات قرارداده است و علت اینکه مسلمین توانستند در علم و دانش به پیشرفتهای شگرفی نایل شوند ، اهمیتی است که اسلام برای علم و عالم قائل می باشد . بر همین اساس ، امام خمینی در ۷ دیماه 1358 ، فرمان تشکیل نهضت سواد آموزی را دادند تا بیسوادی در کشورمان ریشه کن گردد. امام در قسمتی از پیام خود می فرماید: ”مایه بس خجلت است که در کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی می کند و طلب علم را فریضه دانسته است ، عده ای از نوشتن و خواندن محروم باشند ” نهضت سواد آموزی نهضتی فراگیر سواد آموزی به توفیق فرمان امام خمینی (ره) از یک حرکت محدود فرهنگی، به نهضتی فراگیر تبدیل شد و از آن پس در شمار مقدس ترین آرمانهای انقلاب اسلامی در آمد.به حتم، چنین آرمان مقدسی، شایستگی آن را دارد که در کنار مهم ترین اهداف و برنامه های معجزه قرن، یعنی انقلاب شکوهمند اسلامی بنشیند و سطری طلایی در کارنامه نهضت اسلامی در جهان معاصر باشد. نیاز به توصیه و توجیه نیست؛ زیرا همگان می دانند که آموختن تنها دستاویز انسان در سراشیب نشناختن و ندانستن است. اما همتی بلند می خواهد و توفیقی مدام. در دین و آیینی که تعلیم و تعلم، عبادت است، جستجوی دانش، فریضه و عالم ارجمندترین کس در میان مردم است، محرومیت از خواندن و نوشتن، بخشودنی نیست. اولین کلمه و نخستین فرمان آخرین کتاب آسمانی، امر به خواندن است. چنین کتابی و چنان آیینی، مسلمانی را که نخواند و ننویسد، سرزنش می کند. آموزاندن، بهایی بود که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) برای آزادی اسیران جنگ بدر مقرر فرمود، و آموختن، هنری است که همه توانایی ها و هنری های دگر، از آن می جوشد و سر برمی آورد. راست است که از دانایی می خیزد و دانستن، توانستن می آفریند. تشکیل نهضت مقدس سوادآموزی، اقتضای روح و مرام انقلاب اسلامی بود و اگر چنین نبود، جای هزار شگفتی و تاسف بود. به یمن فرمان امام خمینی (ره) پایه و اساس نهضتی گذارده شد که در هر گام، طاغوتی را شکست و در هر مرحله توفیقی به چنگ آورد. هر سرزمینی که به تصرف این قیام ستودنی، در می آید، بر بام آن پرچم فخر و برازندگی افراشته می شود و چراغ سعادت و بالندگی افروخته تر می گردد. رهبران و کوشندگان این نهضت را سپاس می گوییم و توفیق بیشتر آنان را از خداوند خواستاریم. به جا و شایسته است که هدف ها و رسالت والای نهضت سوادآموزی مورد توجه و دقت قرار گیرد. این هدف ها در پیام تاریخی امام امت که روز هفتم دی ماه سال ۱۳۵۸ به این مناسبت صادر فرمودند، بین شده است. نهضت سواد آموزی پس از تأسیس، تا امروز قشر وسیعی از بی سوادان را از نعمت سواد ، بهره مند کرده است. نظام آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی ۱-دوره مقدماتی این دوره اولین دورهای تحصیلی سواد آموزی است هدف این دوره این است که شرکت کنندگان حروف الفبای نظام نوشتاری زبان فارسی و نیز نحوه ترکیب آنها در ساخت واژه ها و جمله های زبان فارسی را بشناسند و از چنان مهارتی در خواندن و نوشتن برخوردار شوند که بتوانند متون ساده فارسی را بخوانند و بنویسند. همچنین در ریاضیات به آن حد از تسلط برسند که جوابگوی نیازهای روزمره آنها در این زمینه باشند. مواد اموزشی این دوره عبارت از کتاب فارسی و کتاب ریاضی همچنین دو جلد راهنمایی تدریس فارسی و ریاضی در اختیار آموزشیاران گذاشته می شود در کنار این مواد سه جلد کتاب از مجموعه کتابهای طرح خواندن با خانواده با عناوین امام آمد کشو ما ایران و پیروزی انقلاب اسلامی جهت تقویت مهارت خواندن سواد آموزان در اختیار آنها گذاشته می شود 2-دورهای تکمیلی این دوره به عنوان دومین دوره تحصیلی سواد آموزی محسوب می شود که ارزش تحصیلی این دوره به همراه دورهای مقدماتی معادل با پایه سوم ابتدائئ است. در این دوره هدف این است که سواد اموزان با واژه ها .جمله ها و متون ساده فارسی تا حدی آشنا شوند که بتوانند افکار خود رابا دیگران رد وبدل نمایندهمچنین در زمینه ی ریاضیات و رو خوانی قران مجید مهارت لازم را بدست اورند موارد اموزشی این دوره عبارتند از: کتاب فارسی. کتاب ریاضی کتاب قران و کتاب فرهنگ اسلامی که این کتابها نیز دارای راهنمای تدریس ویژه ی اموزشیاران هستند. ضمنا در این دوره ۶ جلد کتاب ساده از مجموعه کتابهای طرح خواندن با خانواده با عناوین((آب و فواید آن))،((بهداشت تغذیه))،((ایمنی کودک در خانواده))،((آیین همسر داری)) ((پیامبر بهترین الگوی انسانه))و((اسراف و زیان های ان))در اختیار سواد اموزان قرار داده میشود ۳-دوره پایانی این دوره که ارزش تحصیلی آن برابر با پایه چهارم ابتدایی ارزیابی می شود در واقع دوره انتقال سواد اموزان دوره اموزشی عمومی سواد اموزی به پایه پنجم بزرگسالان محسوب می شود در این دوره سواد اموزان علاوه بر تثبیت اموخته های خود می توانند پس از کسب مهارت های لازم برای شرکت در پایه پنجم ابتدایی آماده شوند. مواد آموزشی این دوره اموزشی عبارت از: کتاب فارسی کتاب قران کتاب فرهنگ اسلامی کتاب ریاضی کتاب تعلیمات اجتماعی کتاب علوم تجربی که اکثر آنها دارای کتاب راهنمای تدریس ویژه آموزشیاران هستند نیز تهیه شده است 4-دوره پنجم بزرگسال در این دوره سواد اموزانی که دوره انتقال را با موفقیت گذرانده اند همانند دانش اموزان پایه پنجم ابتدایی و با استفاده از کتاب های وزارت اموزش و پرورش به تحصیل می پردازند و در صورت موفقیت می توانند در مقطع راهنمایی ادامه تحصیل بدهند 5-دوره آموزشی گروه های پیگیر سواد تشکیل گروه های پیگیردر حقیقت ادامه روند سواد اموزی به شیوه غیر رسمی است که از سال۱۳۷۳ در جریان فعالیت های سازمان قرار گرفته است .هدف اصلی تشکیل این گروه ها جلو گیری از بازگشت به بی سوادی و رواج فرهنگ مطالعه از طریق خود اموزی است این گروه ها در سه مرحله تشکیل می شوند که مجموعه کتاب هایی که برای این سه مرحله تشکیل شده است بیش از۱۴۰جلد کتاب بهداشتی دینی تربیتی اجتماعی اقتصادی و علمی – کاربردی است.

 

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم شهریور 1393ساعت 13:4  توسط بتول محققی   | 

تاریخچه نهضت سوادآموزی

در ۷ دی ۱۳۵۸ سازمان نهضت سواد آموزی با فرمان روح‌الله خمینی تشکیل شد این سازمان تا سه سال به صورت شورایی اداره می‌شد تا سرانجام حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی به ریاست آن منصوب گردید.

متن پیام امام خمینی (ره) به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم
ن و القلم و ما یسطرون
ملت شریف ایران می دانید که در رژیم گذشته آنچه بر ملت مبارز ایران سایه افکنده بود، علاوه بر دیکتاتوری و ظلم، تبلیغات بی محتوا و هیچ را همه چیز جلوه دادن بود. ملتی که در همه ابعاد از حوایج اولیه محروم بود وانمود می‌شد که در اوج ترقی است. از جمله حوایج اولیه برای هر ملت در ردیف بهداشت و مسکن بلکه مهمتر از آنها، آموزش برای همگان است. مع‌الاسف کشور ما وارث ملتی است که از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم و اکثر افراد کشور ما از نوشتن و خواندن بر خور دار نیستند چه رسد به آموزش عالی. مایه بس خجلت است که در کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی می‌کند که طلب علم را فریضه دانسته‌است، از نوشتن و خواندن محروم باشد. ما باید در برنامه درازمدت فرهنگ وابسته کشورمان را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم و اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته کننده برای مبارزه با بی سوادی بطور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم تا ان شاء الله در آینده نزدیک هر کس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد. برای این امر لازم است تمام بی سوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران با سواد برای یاد دادن بپاخیزند و وزارت آموزش و پرورش با تمام امکانات به پا خیزد و از قرطاس بازی و تشریفات اداری بپرهیزد. برادران و خواهران ایمانی! برای رفع این نقیصه درد آور بسیج شوید و ریشه این نقص را از بن بر کنید. تعلیم و تعلم عبادتی است که خداوند تبارک و تعالی ما را بر آن دعوت فرموده‌است. ائمه جماعات شهر ستانها و روستاها مردم را دعوت نمایند و در مساجد و تکایا با سوادان نوشتن و خواندند را به خواهران و برادران خود یاد دهند و منتظر اقدامات دولت نباشند و در منازل شخصی اعضای بی سواد را تعلیم کنند و بی سوادان از این امر سر پیچی نکنند. من از ملت عزیز امید دارم که با همت والای خود بدون فوت وقت ایران را به صورت مدرسه‌ای در آورند و در هر شب و روز و در اوقات بی کاری یکی دو ساعت را صرف این عمل شریف نمایند. بپا خیزید که خداوند متعال با شماست. از خدای تعالی سعادت و سلامت و رفاه ملت شریف را خواستارم. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته روح الله الموسوی الخمینی هفتم دی ماه ۵۸ مطابق با هشتم صفر ۱۴۰۰ (صحیفه نور، جلد یازده، ص ۱۶۱ مورخه هفتم دی ۱۳۵۸)

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم شهریور 1393ساعت 12:46  توسط بتول محققی   | 

مطالب قدیمی‌تر